HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP 

ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ AN TOÀN ĐỊNH TUYẾN INTERNET

Thứ năm, ngày 06/10/2022

Địa điểm: FLC City Beach Quy Nhơn, 11 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Wiki page: https://wiki.apnictraining.net/rpki-20221006-vn/agenda

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

ĐƠN VỊ
 07:45 – 08:15 Đăng ký  

08:15 – 08:30

Khai mạc Workshop 

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

08:30 – 09:45

Các vấn đề về an toàn định tuyến trên thế giới và tại Việt Nam

+ Rò rỉ thông tin định tuyến/Giả mạo thông tin định tuyến

+ Công nghệ, giải pháp, công cụ phát hiện và xử lý

Ông Warren Finch, Chuyên gia mạng/ Giảng viên kỹ thuật

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

09:45 - 10:00

Giải lao

 

10:00 - 12:00

Thực hành (hand-on lab)

+ Lab-1: Rò rỉ thông tin định tuyến – Phát hiện & Ngăn chặn

+ Lab-2 : Giả mạo thông tin định tuyến – Phát hiện & Ngăn chặn

 

12:00 – 13:30 

Nghỉ trưa

 
13:30 – 14:15

Đảm bảo an toàn định tuyến với RPKI

+ RPKI là gì & Lợi ích

+ Bản ghi xác thực nguồn gốc định tuyến (ROA) và RPKI Validators

Ông Warren Finch, Chuyên gia mạng/ Giảng viên kỹ thuật

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

14:15 – 15:15 Thực hành (hand-on lab): Khởi tạo bản ghi ROA & RPKI Validators

 

15:15 - 15:25 Giải lao  
15:25 - 16:15 Thực hành (hand-on lab) : Khởi tạo bản ghi ROA & RPKI Validators  
16:15 – 16:45 Thảo luận  
16:45 – 17:00 Bế mạc Workshop & Trao chứng chỉ  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462