HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2022

Thời gian: Ngày 07/10/2022

Địa điểm: FLC City Beach Quy Nhơn, 11 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

DIỄN GIẢ

07:45 – 08:15 Đăng ký Trung tâm Internet Việt Nam
08:15 – 08:30 Khai mạc hội nghị Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm Internet Việt Nam
08:30 – 08:45 VNIX Update Ông Nguyễn Xuân Trường, Kỹ sư, Trung tâm Internet Việt Nam
08:45 – 09:10

Hành trình kết nối tới hơn 100 IX và khuyến nghị cho VNIX

Ông Kams Yeung, Principal Network Architect, Akamai Technologies

09:10 – 09:35

Cập nhật về IPv6, RPKI và công cụ mới 

Ông Warren Finch, Chuyên gia mạng/ Giảng viên kỹ thuật, Trung tâm thông tin mạng châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)
09:35 – 10:00

Giải pháp tự động hóa cấu hình thiết bị trong vận hành khai thác sử dụng YANG Model

Ông Hoàng Trường Giang, Chuyên viên quy hoạch mạng IP, Tổng Công ty mạng lưới Viettel
10:00 – 10:25 Internet thế hệ mới với mạng IPv6 + (IPv6+5G, IPv6+IoT,...)

Ông Navaneethan C. Arjuman, Giám đốc, NLTVC Education/ Chuyên gia tại ITU

10:25 – 10:40

Giải lao 

 
10:40 – 11:05

CDN với tầm nhìn vĩ mô của Internet Exchange

Ông Giáp Hùng Cường, CEO & Founder VinaCIS Group

11:05 – 11:30 Cập nhật APIX

Ông Katsuyasu Toyama, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành Trạm trung chuyển Internet quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương/ Giám đốc điều hành JPNAP

11:30 – 11:55

Toàn cảnh bức tranh định tuyến tại Nhật Bản 

Ông Yoshinobu Matsuzakim, Kỹ sư cấp cao , IIJ / Thành viên Hội đồng, Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

11:55 - 12:00 Giới thiệu về Peering Asia 4.0 Ông Iwao Araki, Giám đốc kinh doanh, BBIX
12:00 – 13:30 Nghỉ trưa   
13:30 – 13:55

Tăng cường an toàn cho mạng Transit 

Ông Binh Lam, Giám đốc Kỹ thuật & Vận hành mạng, NTT 

13:55 – 14:20 Giải pháp phân tích chất lượng dịch vụ IP Transit và tối ưu chất lượng dịch vụ Internet quốc tế Ông Nguyễn Xuân Nam, Chuyên gia Ban Khai thác mạng, Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT-NET
14:20 - 14:45 An toàn định tuyến - Số liệu về Việt Nam Ông Aftab Sidiqui, Quản lý Công nghệ Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương
14:45 – 15:10 Kinh nghiệm triển khai và vận hành RPKI tại FTEL Ông Lê Quang Tú, Chuyên gia điều hành mạng quốc tế, FPT Telecom
15:10 – 15:20 Giải lao  
15:20 – 15:45 Giải pháp chủ động giám sát toàn diện hạ tầng CNTT Ông Trương Thanh Trọng, Quản lý phát triển sản phẩm, VNG Cloud
15:45 – 16:25 Peering Personals

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net)

Đại học Duy Tân

Công ty Cổ phần Viễn thông (FPT Telecom)

IPTP Networks

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT - Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân

Cục bưu điện Trung ương (CPT)

Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung (QTSC)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

16:25 – 16:50 Giải pháp giám sát và xử lý tấn công DDoS Ông Trần Văn Lợi, Trưởng phòng Network, Công ty Cổ phần giải pháp Hệ thống Long Vân
16:50 – 17:15

DNS & An toàn thông tin mạng

Ông Nguyễn Văn Trí, Kỹ sư hệ thống, Trung tâm Internet Việt Nam
17:15 – 17:30 Bế mạc Hội nghị Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm Internet Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462